Kategori arşivi: Seçtiklerim

İnterneti az veya çok kullanan herkese mutlaka tavsiye ederim

sosyal medya ve güvenlikTeakolik (Hamza Şamloğlu )Ismail Hakkı Polat hocanın "Yeni Medya ve Bilgi Güvenliği" konulu dersine konuk hoca olarak katıldı. İnterneti az veya çok kullanan herkesin mutlaka izlemesine tavsiye edeceğim, hatta izlemeniz için ısrar edebileceğim çok verimli ve size çok şeyler kazandıracak dersi mutlaka yakınlarınızada izlettirin.

Reklamlar

Bilgi güvenliğinde 10 altın kural

bilgi_guvenliginde_10_altin_kuralBilgi Güvenliği Derneğinin kullanıcıları bilgi güvenliği konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırladığı dikkat edilmesi gereken kurallar. 

Flash animasyon olarak aşağıda

http://www.eroldizdar.com/bilgi_guvenligi.swf

Yetersiz liderlik, mobbinge yol açıyor

mobbing

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Bilgi Yönetimi Platformu ve Towers Watson, şirketlerdeki mobbing uygulamaları ile ilgili bir anket yaptı. “İş Dünyasında Mobbing anketine göre, çalışanların yalnızca yüzde 15’i “psikolojik şiddet ve baskı” anlamına gelen mobbing hakkında farkındalığa sahip. Mobbing vakalarına yol açan iş yeri koşulları değerlendirildiğinde görülen en önemli neden ise yüzde 45’lik bir oranla yetersiz liderlik.

En genel tanımıyla mobbing çalışanın yöneticiler veya işverenler tarafından yıldırma hedefiyle baskı altına alınması anlamına geliyor ve çalışan psikolojisini önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Mobbing işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen yasalar gereğince suç sayılıyor.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Bilgi Yönetimi Platformu ve Towers Watson, mobbinge ilişkin genel algıyı ölçmek amacıyla geçtiğimiz Haziran’da “İş Dünyasında Mobbing” başlıklı anketi gerçekleştirdi. Ankete farklı sektörlerden PERYÖN üyesi 143 farklı şirketin temsilcileri katıldı. Sonuçlar çalışanların mobbing hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ortaya koydu.

Çalışanlar mobbingden haberdar değil

Anket, çalışanların mobbing konusundaki farkındalıklarının düşük olduğunu gösterdi. “Çalışanlarınızın mobbing karşısında farkındalığı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna şirketlerin  yüzde 60’ı “kısmen”, yüzde 25’i “hayır” ve yalnızca yüzde 15’i “evet” yanıtını verdi. Katılımcı şirketlerin yalnızca yüzde 15’inde çalışanlara mobbing hakkında eğitim veriliyor.

Şirketlerin yüzde 85’inde mobbingi raporlamaya yönelik bir prosedür yok, yaklaşık yüzde 80’inde de mobbing şikayetlerinin ele alındığı bir komite bulunmuyor. Bu sonuçlar, şirketlerin, çalışanlarını mobbing konusunda bilinçlendirmede ve olası sonuçlarına karşı onları korumada yetersiz kaldığını gösteriyor. Bu durum, şirketlerin mobbing konusunda aldığı önlemlerin kısıtlı oluşu, çalışanların maruz kaldıkları baskıyı paylaşamaması ve bu konuda destek talep edememesini de beraberinde getiriyor.

Mobbingle ilgili ilk kaynak medya

Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 60’ı mobbing ile ilgili mevzuatı ve güncel gelişmeleri internet, yazılı ve görsel basın aracılığıyla takip ettiğini belirtiyor. Bu bağlamda, dernekler, meslek odaları, panel ve seminerler gibi alternatif kaynakların anlamlı bir büyüklük oluşturmaması ise mobbing ile mücadele açısından önemli bir gelişme alanına işaret ediyor.

Aslında mobbing yok!

Araştırmaya göre katılımcı şirketlerin yaklaşık yüzde 65’inde yıllık raporlanan mobbing vaka sayısı sıfır (0), yani hiç vaka olmamış. Bu oranı takip eden en yakın sonuçsa yaklaşık yüzde 20 ile 1-5 arası vaka.

Amaç işten yıldırma, yükselmeyi engelleme

Rapor edilen sınırlı sayıdaki mobbing vakasının başlıca şikayet nedenlerinin yüzde 25’i “iş ile ilgili sert tepkilere maruz kalınması”, yüzde 18’i “aşırı yoğunlukta iş talep edilmesi”, yüzde 18’i “çalışanların yeteneklerini gösterme olanaklarının engellenmesi” olarak öne çıkıyor. Sonuçlar mobbingin, önemli oranda işten yıldırma ve yükselmenin engellenmesi hedefiyle yapıldığını gösteriyor. En önemli mobbing uygulama nedeninin yüzde 47’lik bir oranla “statü ve itibar koruma endişesi” olması da bu görüşü destekliyor. “Bireysel iletişim yetersizlikleri” ve “kişisel sorunlar” da diğer önemli nedenler arasında yer alıyor.

Yetersiz liderlik mobbinge yol açıyor

Mobbing vakalarına yol açan iş yeri koşulları değerlendirildiğinde görülen en önemli neden yüzde 45’lik bir oranla yetersiz liderlik. Mobbing vakalarında genellikle yetersiz liderlik profiliyle karşılaşılıyor. Yetersiz liderler, iş yükünü yönetemeyen, delege edemeyen, özel ve iş hayat dengesini ayıramayan, otokratik liderler, ana baba iletişim benliğini baskın kullanan liderler olarak tarif ediliyor. Üst yönetimin mobbing ile mücadelede üstlenmesi gereken rolün, hem çalışanların bilinçlendirilmesi hem şirket içi mekanizmaların güçlendirilmesi, hem de mobbing karşısında çalışanlara verilecek destek olduğu anket sonuçlarında görülüyor.

Yetersiz liderliği takip eden en önemli iş yeri koşulları yetersiz şirket içi iletişim (yüzde 16) ve çözüm mekanizmalarının yetersizliği (yüzde 15) olarak görülüyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 37’si, çalışanlarına yasal mevzuat dışında bir destek sağlanmadığını da ifade ediyor.

Yiğit Oğuz Duman: “Mobbingi önlemede en önemli görev üst yönetime düşüyor”

PERYÖN Başkanı Yiğit Oğuz Duman mobbing konusunda şirketler tarafından uygulanan düzenlemelerin henüz çalışan memnuniyetini sağlayacak düzeyde olmadığını söylüyor: “Şirket verimliliği ve imajının güçlendirilebilmesi ile çalışan bağlılığının artırılabilmesi için mobbinge yol açan şirket içi koşullar, mobbing uygulayanların bu şekilde hareket etmelerinin nedenleri ve mobbinge uğrayanların bu durumla nasıl başa çıkmaları gerektiğinin dikkatle ele alınması gerekiyor. Aynı şekilde çalışanlara gereken destek, yasal mevzuatın ötesinde eğitim, psikolojik yardım ve şirket içi mekanizmaları içerecek bir çerçeveye oturtulmalı. Bu noktada mobbinge karşı en önemli görev, üst yönetimin liderliğine düşüyor.”

mobbing_anket

Bebeklere doğduğunda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi verilecek

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Geleneksel yollarla iletilmesi, gönderilmesi belki günlerce sürecek olan bildirimlerin çok kısa süreler içinde, güvenli ve çok düşük maliyetlere yapılmasını sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), hayatı ve bürokrasiyi hızlandıracak. “Yakın bir gelecekte faaliyet belgesi almak isteyen her şirkete KEP adresi alma zorunluluğu getirilecek ve her doğan bebeğin de bir KEP adresi olacak” diyen TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney, aşı takviminden, eğitim yaşamına, sağlık raporlarından, özlük haklarına her türlü kişisel resmi bilgi ve belgenin KEP sistemi üzerinden iletileceğini belirtti.

KEP kullanmak neden önemli?
Kullanmakta olduğumuz özel e-posta hesapları KEP özelliklerine sahip olmadığından (yasal olarak geçerli, zaman damgalı, elektronik imzalı, içerik koruması….vb özelliklerden yoksun olması) anlaşmazlık durumlarında yasalar karşısında bir ispat ve delil niteliği taşımıyor. Aynı zamanda içeriği değiştirilebileceğinden riskli ve orjinalliği şüpheli kabul ediliyor. Ancak KEP ile gönderilen elektronik iletilerin içerikleri değiştirilemediği, gönderici ve alıcısı belli olduğu, teknik olarak orjinalliği ispatlanabildiği için, KEP yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yasal, hukuken geçerli elektronik posta gönderim şekli olarak tanımlanıyor.
KEP’le hangi uygulamaların pabucu dama atılacak ?

 • E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.
 • Her türlü doğal gaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evinizden çıkmadan yapılabilecek.
 • Tapu ve nüfus müdürlükleri ile ilgili işlemlerinize, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep ettiğiniz bilgi ve belgelere KEP yoluyla ulaşabileceksiniz.
 • Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız,  vb..) kolayca elinizde ve arşivinizde olacak.
 • Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.
 • Birçok hukuki bildirim ve yazışma, KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreleri kısalacak. Elektronik deliller mahkemelere elektronik olarak sunulabilecek.
 • Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde karşılaşılan kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılacak.
 • Aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve daha resmi bir forma sokulabilecek.
 • Site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek.
 • İşe giriş evraklarının toplanması, vize başvuruları kolaylaşacak.
 • Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi ve sözlü anlaşmaları, resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek.

KEP’in Faydaları

 • Kişi ve kuruluşlar herhangi bir abonelik başvurusu ve iptali için kuyruklarda beklemeyecek.
 • Yoğun çalışan veya seyahat halindeki bireylere 7 gün 24 saat hizmet aldıkları banka, sigorta, telekomünikasyon şirketi  gibi kurumlar ile söz konusu kurumların şube veya bayisine gitmeden  talimat verme vb taleplerini KEP ile iletme imkanı sağlanacak
 • Trafik sorunu yaşanmayacak, zaman kaybedilmeyecek.
 • Gönderilen bir evrağın arkası takip edilmek zorunda kalınmayacak, iletilerin ilgili kişi ve kuruma ulaşmama sorunu ortadan kalkacak.
 • Gönderilen iletinin yasal geçerliliği olduğundan anlaşmazlık durumunda delil olarak ilgili merciilere sunulabilecek.
 • Dünyanın her yerinden internete erişebildiğiniz her noktadan işlemleriniz gerçekleştirilebilecek.

Gönderinin içeriği değil, gönderinin ‘parmak izi’ saklanıyor
KEP, özel yaşamı ve iletişimi kontrol altına alan, kişilerin mesajlarını takip eden bir sistem değil. KEP, yapılan işi herhangi bir iletiyi kayıt altına almaktan ziyade, içeriğine önem verilen bir dokümanı hızlı, güvenli, korunaklı ve gerekirse uzun yıllar saklanabilecek şekilde paylaşmayı sağlıyor.
Üst düzey teknolojik bir alt yapı ile KEP iletilerinin gizliliği sağlanıyor. Dosya içeriğinin görülmediği KEP uygulamasında, kullanılan özel bir teknoloji sayesinde sadece o veriyi tanımlayan dosya izi (hash değeri) alınıyor. Belgenin “parmak izi” olarak da tanımlanabileceği bu uygulama, taraflar arası uyuşmazlık halinde delil özelliği taşıyor ve adli mercilerin vereceği kararlarda belirleyici rol oynuyor.
Bu nedenle, iletildiğinden ve içerik bütünlüğünün korunduğundan emin olunmak istenen resmi veya özel nitelikte her türlü önemli ileti ve açıklamanın kuşku duyulmadan KEP sistemi üzerinden gönderilmesi tavsiye ediliyor. 
Tüm bireysel kullanıcılara TNB KEP, 1 Eylül 2013’e kadar KEP adresini ücretsiz sunuyor.

Detaylı Bilgi İçin:http://www.tnbkep.com.tr

e-Devlet Şifrenizi almadan önce ve kullanırken bilmeniz gerekenler

e-devlet_hakkinda

Son zamanlarda e-Devlet Şifresinin kullanımı ile ilgili bazı yanlış bilgilerin yayılmasının üzerine e-Devlet yönetimi tarafından e-Devlet Şifrenizi almadan önce ve kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı konuları içeren bir bilgilendirme yapıldı

 • e-Devlet Şifreniz asla iptal olmaz. Şifrenizin talebiniz ve bilginiz olmaksızın herhangi bir nedenle iptal edilmesi ya da kullanıma kapatılması söz konusu değildir.
  Şifrenizi hiç kullanmadan ya da değiştirerek kullanmaya başladıktan sonra sisteme 1 ay, 2 ay3 ay1 yıl ya da daha uzun sürelerde hiç giriş yapmamış olsanız bile, şifrenizin geçersiz olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.
 • Kişisel bilgilerinizin güvenliği için, sistem 3 ayda bir şifre değişikliği yapılması uyarısında bulunur. Ancak bu durumda bile isterseniz şifrenizi değiştirmeden kullanmaya devam edebilirsiniz.
 • e-Devlet Şifreniz size özeldir ve kişisel bilgilerinizin güvenliği için şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Kredi başvurusu, işe giriş v.b. nedenler ile sizden şifrenizi isteyen kişilere şifrenizi vermeyiniz. Şifrenizi verdiğiniz kişiler pek çok kişisel bilginize ulaşabilir ve adınıza işlem yapabilir.
 • e-Devlet Şifrenizi 2TL karşılığında PTT şubelerinden alabilirsiniz. İlk alımdan sonra, takip eden tüm şifre alımları 4TL olarak ücretlendirilir. Eğer yurt dışında iseniz, şifrenizi ücretsiz olarak konsolosluklardan temin edebilirsiniz. Şifrenizi unutmadığınız sürece yeniden almanız gerekmez. Şifre başvurusu yaparken geçerli bir kimliğiniz olması yeterlidir. Kimlik fotokopisi vermenize gerek yoktur. e-Devlet Kapısı çalışanları da dahil olmak üzere kimse şifrenizi göremez veya sizin adınıza şifre değişikliği yapamaz.

Lütfen e-Devlet şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. e-Devlet Kapısı çalışanları da dahil olmak üzere hiç kimse sizden kişisel bilgi istemez, şifrenizi sormaz. Sizden kişisel bilgilerinizi veya e-Devlet Şifrenizi telefon, e-posta v.b. yollar ile isteyen kişilere karşı dikkatli olunuz, bilgilerinizi vermeyiniz. Tarayıcınızın adres çubuğundaki adresin https://www.turkiye.gov.tr olmasına dikkat ediniz. e-Devlet Kapısı ile ilgili tüm sorular için 160'ı arayabilir veya bilgi@turkiye.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bankaların Sosyal Medya Kullanım Raporu

Sosyal medya kullanımının her geçen gün büyük bir ivme ile artış gösterdiği günümüzde, tüketicilerin şikayet ve övgülerini paylaştıkları iletişim kanalı telefon, posta ve hatta e-posta'dan sosyal medyaya bir kayma göstermektedir. Müşteriler uzun telefon görüşmeleri ve resmi şikayet süreçlerini bir yana bırakıp, sosyal medya ile bir şikayetlerini direk markalara iletme yolunu tercih etmektedirler. Yapılan araştırmalar bu durumları rakamsal olarak çok çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Örneğin Nielsen raporunda (The Social Media Report – 2012) aşağıdaki tespitlere yer verilmiştir:

 • Sosyal medya yoluyla anında müşteri hizmetleri global markalar için zorunlu bir hale gelmiştir.
 • Markalar bu gelişimi göz önünde bulundurmalı ve tüm kanallar üzerinden kullanıcılarına geri dönüş yapmaya hazır olmalıdırlar.
 • Sosyal medya kullanıcılarının %47'si markalar ile iletişime girmek için sosyal medyayı kullanmaktadır.
 • Bir marka ile iletişime giren her 3 sosyal medya kullanıcısından birisi, marka ile iletişime girmek için sosyal medyayı, telefona tercih etmektedir.
 • Sosyal medya kullanıcılarının markalar ile iletişime girme sıklıkları şu şekildedir:

  • Günlük %9
  • Haftalık %21
  • Aylık %70
 • Yine aynı çalışmaya göre, Twitter kullanıcılarının %14'ü markaları mention etmeyerek, %13'ü ise markaları mention ederek iletişime girmektedir.
 • Sosyal medya kullanıcılarının markalar ile iletişime geçme oranları ise yaş aralıklarına göre şu şekildedir:

  • 18 – 24 yaş aralığı: %37
  • 25 – 34 yaş aralığı: %35
  • 35 – 44 yaş aralığı: %31
  • 45 – 54 yaş aralığı: %26
  • 55 – 64 yaş aralığı: %24
  • 65 ve üzeri: %17

Sosyal medya kullanımının Türkiye'de her yıl gösterdiği artışı ve en çok sosyal medya etkileşimine giren yaş aralığının 18 – 34 olduğunu göz önüne alacak olursak, müşteri memnuniyetine önem veren markaların pazarlama stratejilerini sosyal medya etkileşimini göz önüne alarak kurmaları çok önemlidir.

Yine aynı Nielsen raporuna göre, Avrupa'daki sosyal medya kullanıcılarının %29'unun sosyal medya yorumlarını dikkate alarak finansal ürün/banka hizmeti satın alacağı öngörülmüştür. Bu oranlar, Asya-Pasifik'te %63, Orta Doğu/Afrika'da %52, Latin Amerika'da %46 olarak belirlenmiştir. Müşteri memnuniyetine önem veren bankaların, sosyal medya kullanıcılarına daha fazla önem vererek bu pastadan pay almaları mümkün gözükmektedir.

Ayrıca televizyon izlenirken, sosyal medya kullanım oranı her geçen gün artmaktadır. Avrupa'da %38, Asya-Pasifik'te %47, Orta Doğu/Afrika'da %63, Latin Amerika'da %52 sosyal medya kullanıcısı, televizyon izlerken sosyal medyayı da kullanmaktadır. Bu oranlar, yapılan kampanya ve TV reklamlarında kullanılan hashtag'lerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Tüm bu araştırmalar ışığında, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları ile Türkiye'de faaliyet gösteren özel bankaların Twitter Karnesini SkyKeeper ile çıkardık. SkyKeeper Türk sosyal medyasını 7/24 takip eden, büyük datayı dakikalar içinde size anlamlandıran ve etkileşime girmenizi sağlayan bir sihirbazdır. Bankaların sosyal medya kullanımı bu raporda tüm ayrıntılarıyla SkyKeeper tarafından sizlere sunulmuştur. Bankalara için sosyal medya takip ve duygu analizi hiç bu kadar kolay olmamıştı!

SkyKeeper'ın ortaya koyduğu sonuçlara göre Twitter'ı en aktif kullanan banka Garanti Bankası'dır. Toplam 11 farklı kategori üzerinden bakacak olursak Garanti Bankası, en fazla izleyici sayısına, en fazla tekil izleyici sayısına, en fazla hesap sayısına, en fazla RT edilen banka, linkleri en fazla RT edilen banka, en fazla hashtagleri RT edilen banka olmuştur. Detaylı şekilde sonuçları inceleyecek olursak:

Türkiye'de faaliyet gösteren özel bankalar arasında, en fazla:

 • Twitter hesabı olan banka: Garanti Bankası, 11 hesap
 • Takipçi sayısına sahip olan banka: Garanti Bankası, 279.430 kullanıcı
 • Tekil takipçi sayısına sahip olan banka: Garanti Bankası, 260.112 kullanıcı

21 Aralık 2012 – 9 Temmuz tarih aralığındaki 200 gün içerisinde, Türkiye'de faaliyet gösteren özel bankalar arasında en fazla:

 • Tweet atan banka: Finansbank 8001 tweet atmıştır
 • Tweet'leri en fazla RT edilen banka: Garanti Bankası tweetleri 13447 kez RT edilmiştir
 • Kullanıcı ile iletişime giren banka: Finansbank 5191 defa kullanıcılar ile iletişime girmiştir
 • Link paylaşan banka: Türkiye İş Bankası 2958 link paylaşmıştır
 • Link paylaşımları en fazla RT edilen banka: Garanti Bankası linkleri toplamda 8902 kez RT edilmiştir
 • Hashtag yaratan banka: Yapı Kredi Bankası 49 farklı hashtag yaratmıştır
 • Hashtag paylaşan banka: Denizbank 247 defa hashtag paylaşmıştır
 • Hashtag'leri en fazla RT edilen banka: Garanti Bankası hashtagleri 2138 kez RT edilmiştir
 • RT edilen 3 hashtag: bonuslajustinbieber (Garanti Bankası – 1665 kez), hayatdenizdeguzel (Denizbank – 692 kez), birtweetimebakar (ING Bank Türkiye – 211 kez)
 • Tweet başına en fazla RT alan banka: Denizbank'ın tweet başına RT oranı 3

Bankaları teker teker inceleyecek olursak:( Araştırmada yer alan bankalar: Akbank, DenizBank, Finansbank, Garanti Bankası, ING Bank Türkiye, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası )

1 – Akbank:

Akbank'ın Twitter'da kullandığı 8 hesabı vardır (Akbank, AkbankDestek, exi26, WingsCard, AkbankSanat, AxessCard, FishCard, AkbankYatirimci). Bu hesapları takip eden toplam 114.554 kullanıcının 96.458 adedi tekil kullanıcıdır.

 • 4680 tweet atılmış, bu tweetler 2486 kez RT edilmiştir.
 • 3176 kullanıcı ile iletişime geçilmiştir (Mention).
 • 1323 link paylaşılmış ve bu link paylaşımları
 • 1238 kez RT edilmiştir.
 • Akbank tweetlerinde 26 farklı hashtag toplamda 144 defa paylaşılmıştır.
 • Bu hashtagler 524 kez RT edilmiştir.

Hashtaglerin RT miktarları şu şekildedir:

 • çokisterdim : 100
 • festivaldenbildiriyorum : 57
 • kockamp13 : 56
 • akbankkampüste : 53
 • ihtiyacımvar : 46
 • pazartesidemek : 34
 • enbüyükhedefim : 30
 • benimiçin23nisan : 21
 • enbüyükkeyfim : 21
 • banagöreaşk : 17
 • bençocukken : 14,
 • axessyeterbana : 12,
 • akbankdusuncekulubu : 11,
 • imkanımolsa : 10,
 • jazzday : 9,
 • iyiyatırım : 7,
 • zamanmakinemolsa : 7,
 • festivalduygusu : 6,
 • exitbilişimfuarı2013 : 4,
 • uluslararasicazgunu : 3,
 • akbanklıhepfarklı : 2,
 • melekyatirimcilik : 1,
 • eurofinance : 1,
 • kobi : 1,
 • foursquareday : 1,
 • melekyatırımcı : 0

2 – DenizBank:

Denizbank'ın Twitter'da kullandığı 3 hesabı vardır (DenizBank, DenizBankik, DenizbankPB). Bu hesapları takip eden toplam 31.645 kullanıcının 28.594 adedi tekil kullanıcıdır.

 • 965 tweet atılmış, bu tweetler
 • 2917 kez RT edilmiştir.
 • 654 kullanıcı ile iletişime geçilmiştir (Mention).
 • 295 link paylaşılmış ve bu link paylaşımları
 • 1337 kez RT edilmiştir.
 • DenizBank tweetlerinde 14 farklı hashtag toplamda 247 defa paylaşılmıştır.
 • Bu hashtagler 1050 kez RT edilmiştir.

Hashtaglerin RT miktarları şu şekildedir:

 • hayatdenizdeguzel : 692
 • kariyer : 80
 • fastpay : 63
 • hayatcocukkenguzel : 58
 • hayatannemleguzel : 55
 • türkiye : 19
 • careerplus : 16
 • denizinincileri : 16
 • denizbankik : 15
 • alesta : 14
 • bencedenizakademi: 8,
 • sıkcasorulansorular: 7,
 • drzirve5: 4,
 • pasosevgili: 3

3 – Finansbank:

Finansbank'ın Twitter'da kullandığı 5 hesabı vardır (finansbank, cardfinans, Finansonline, fbsizidinliyor, enparacom). Bu hesapları takip eden toplam 26.570 kullanıcının 24.171 adedi tekil kullanıcıdır.

 • 8001 tweet atılmış, bu tweetler 1757 kez RT edilmiştir.
 • 5191 kullanıcı ile iletişime geçilmiştir (Mention).
 • 2695 link paylaşılmış ve bu link paylaşımları
 • 966 kez RT edilmiştir.
 • Finansbank tweetlerinde 11 farklı hashtag toplamda 18 defa paylaşılmıştır.
 • Bu hashtagler 34 kez RT edilmiştir.

Hashtaglerin RT miktarları şu şekildedir:

 • yıloldu2013hala : 7
 • wwwzirvesi : 7
 • khastech : 6
 • enpara : 4
 • enparacom : 2
 • ilebüyüdükbiz : 3
 • diyebirşeyyoktur : 1
 • music : 1 yılıncingılı : 1
 • finansbank : 1
 • edebiyatibilenebirakin : 1

4 – Garanti Bankası:

Garanti Bankası'nın Twitter'da kullandığı 11 hesabı vardır (garantiyesor, garantilink, cazyesili, garanti, bonuscard, garantimoney, paracard, TSBonusCard, bonusfb, gsbonus, AynaliBonus). Bu hesapları takip eden toplam 279.430 kullanıcının 260.113 adedi tekil kullanıcıdır.

 • 5587 tweet atılmış, bu tweetler 13447 kez RT edilmiştir.
 • 4039 kullanıcı ile iletişime geçilmiştir (Mention).
 • 1808 link paylaşılmış ve bu link paylaşımları 8902 kez RT edilmiştir.
 • Garanti Bankası tweetlerinde 23 farklı hashtag toplamda 89 defa paylaşılmıştır.
 • Bu hashtagler 2138 kez RT edilmiştir.

Hashtaglerin RT miktarları şu şekildedir:

 • bonuslajustinbieber : 1665
 • garantilinkarbys : 89
 • bonuslajustinturkiyede : 69
 • kadınlargururumuz : 48
 • cazyesili : 39
 • beskonsertekaksam : 35
 • çocuksaflığıyla : 25
 • garantilink1v1y : 23
 • garantilinkbeymen : 17
 • turkishbeliebers : 16
 • turkishbeliebersloveyoujustin: 16,
 • hayalimgaranti: 15,
 • garantilinknivea: 13,
 • biriktirebilsem: 12,
 • aslinereyekosuyor: 10,
 • dominoetkisi: 10,
 • jbkonserindencanlıyayıni̇stiyoruz: 9,
 • eurobasketwoman: 8,
 • garanticazyesili: 8,
 • mobilgirişimci: 5,
 • welcometoturkey: 3,
 • yelkenlerbogazda: 2,
 • garantilinkhepsiburada: 1

5 – ING Bank Türkiye:

ING Bank Türkiye'nin Twitter'da kullandığı tek hesabı vardır (ingbankturkiye). Bu hesapları takip eden toplam 6.220 kullanıcını vardır.

 • 1192 tweet atılmış, bu tweetler 927 kez RT edilmiştir.
 • 942 kullanıcı ile iletişime geçilmiştir (Mention).
 • 217 link paylaşılmış ve bu link paylaşımları 437 kez RT edilmiştir.
 • ING Bank Türkiye tweetlerinde 20 farklı hashtag toplamda 134 defa paylaşılmıştır.
 • Bu hashtagler 388 kez RT edilmiştir.

Hashtaglerin RT miktarları şu şekildedir:

 • birtweetimebakar : 211
 • ingpractica : 98
 • runtalya : 38
 • birikim : 12
 • turuncudamla : 8
 • survivor : 6
 • bozcaada : 3
 • newbalance : 3
 • orangesocializing : 3
 • bozcaadamaratonu : 2
 • dominoetkisi: 1,
 • dünyasaati: 1,
 • practica: 1,
 • foezirvesi: 1,
 • otomatikportakal: 0,
 • goodfellas: 0,
 • çokkıymetlisiniz: 0,
 • ingsquare: 0,
 • glokal: 0,
 • lionking: 0

6 – Türkiye İş Bankası:

Türkiye İş Bankası'nın Twitter'da kullandığı 7 hesabı vardır (isbankasi, MaximilesKart, isteuni, MaximumKart, isbankasimuzesi, issanat, iskultur). Bu hesapları takip eden toplam 244.237 kullanıcının 190.538 adedi tekil kullanıcıdır.

 • 6017 tweet atılmış, bu tweetler 4322 kez RT edilmiştir.
 • 4804 kullanıcı ile iletişime geçilmiştir (Mention).
 • 2958 link paylaşılmış ve bu link paylaşımları 1687 kez RT edilmiştir.
 • Türkiye İş Bankası tweetlerinde 10 farklı hashtag toplamda 27 defa paylaşılmıştır.
 • Bu hashtagler 266 kez RT edilmiştir.

Hashtaglerin RT miktarları şu şekildedir:

 • isteuniversiteli : 116
 • snowist : 65
 • dunyasaati : 30
 • istemuzik : 20
 • annelergunu : 14
 • okumaatölyesi : 7
 • kitap : 4
 • istemanga : 4
 • ücretsiz : 3
 • atölye : 3

7 – Yapı Kredi Bankası:

Yapı Kredi Bankası'nın Twitter'da kullandığı 7 hesabı vardır (YapiKredi, YapiKrediWorld, YapiKrediPlay, YapiKrediIK, YKYHaber, YapiKrediadios, YKYatirim). Bu hesapları takip eden toplam 123.407 kullanıcının 113.789 adedi tekil kullanıcıdır.

 • 4298 tweet atılmış, bu tweetler 5036 kez RT edilmiştir.
 • 2661 kullanıcı ile iletişime geçilmiştir (Mention).
 • 883 link paylaşılmış ve bu link paylaşımları 1171 kez RT edilmiştir.
 • Yapı Kredi Bankası tweetlerinde 49 farklı hashtag toplamda 119 defa paylaşılmıştır.
 • Bu hashtagler 751 kez RT edilmiştir.

Hashtaglerin RT miktarları şu şekildedir:

 • şampiyonlarınbankası : 170
 • yapıkrediafifetiyatroödülleri : 70
 • soundgardening : 48
 • çokistiyorum : 46
 • sonsözüsöylemedik : 42
 • nâzım111yaşında : 41
 • nazımhikmet : 37
 • benimşampiyonum : 36
 • 2013emesajım : 28
 • unutamadığım90dakika : 22

bank-report-s

Programlama Dilleri Gelişimi ve Tarihi

Bir programın oluşturulmasında kullanılan komutlar, tanımlar ve kuralların belirtildiği programlama araçları olarak tanımlanabilen "programlama dilleri"nin ne kadar eski olduğunu ve nasıl bir gelişim gösterdiğini hiç merak ettiniz mi? Peki ya ilk programlama dilinin 100 yıldan fazla zaman önce bir kadın tarafından yazıldığını biliyor musunuz?

the-history-of-programming-languages

Ekonomist’in Brandwatch ile birlikte hazırladığı Sosyal Marka 100 araştırması sonuçları

en-guclu-100-sosyal-markaEkonomist’in İngiliz Araştırma Şirketi Brandwatch ile birlikte hazırladığı Sosyal Marka 100 araştırması sonuçlandı.

Liste için analistler ve sosyal medya uzmanlarından oluşan 12 jüri üyesi, uzun süre çalıştı. Türkiye’de ilk kez yayınlanan bu sonuçlar, şirketlerin sosyal medyadaki markalarının performanslarına göre değerlendirildi. Sosyal Marka 100 listesinde ilk sırada e-ticaret şirketi Markafoni yer alırken, onu Turkcell ve Türk Telekom izliyor. Avea, Garanti Bankası, Vodafone, Trenyol, TTNet, Denizbank ve Mavi de onları takip eden şirketler olarak sıralanıyor.

Sosyal Marka 100 Jüri Üyeleri

Yrd. Doç. Fatoş Karahasan / Bilgi Üniversitesi

Serdar Kuzuloğlu / Radikal Yazarı

Levent Erden / Next Akademi Başkanı

Yüce Zerey / Bilgi Üniversitesi

Yalçın Pembecioğlu / Bigumigu

Vadi Efe / Dekatlon

Uğur Şeker / DB İstanbul

Ali Rıza Babaoğlan / Linkedln Türkiye

Özgür Alaz / Usefulideas

Alemşah Öztürk / 4129 Ajans

M. Rauf Ateş / Capital, Ekonomist

Talat Yeşiloğlu / Ekonomist

İŞTE EN GÜÇLÜ 100 SOSYAL MARKA

1. Markafoni

2. Turkcell

3. Türk Telekom

4. Avea

5. Garanti Bankası

6. Vodafone

7. Trendyol

8. TTNet

9. Denizbank

10. Mavi Giyim

11. Hürriyet

12. Kanal D

13. Nike

14. Nokia

15. HaberTürk

16. Ülker Çikolata

17. Teknosa

18. İş Bankası

19. Türk Hava Yolları

20. Ford Otosan

21. TEB

22. Migros

23. Superonline

24. Toyota

25. Akbank

26. Kanyon

27. ING Bank

28. Finansbank

29. Unilever

30. Sony

31. LC Waikiki

32. Mercedes-Benz Türk

33. Vakıfbank

34. Medical Park

35. Hepsiburada

36. İstinye Park

37. Star TV

38. Sütaş

39. Tuborg

40. Opet

41. Ülker Bisküvi

42. Boyner

43. Vakko

44. Lenovo

45. Anadolu Efes Biracılık

46. Burger King

47. Pegasus

48. Mudo

49. Pınar Süt

50. Siemens

51. Adidas

52. Yapı Kredi Bankası

53. Oracle Bilgisayar

54. Betek Boya

55. Doğuş Otomotiv

56. Sinpaş

57. Arko

58. Ziraat Bankası

59. Oyak Renault

60. Hewlett-Packard

61. Bank Asya

62. CarrefourSA

63. Tamek

64. Coca-Cola İçecek

65. McDonalds

66. Makromarket

67. Sarar Giyim

68. Good Year

69. D&R Doğan Müzik Kitap

70. ATV

71. Eti Gıda

72. Sabah

73. Merinos

74. Türk Demir Döküm

75. Apple

76. Arçelik

77. HTC

78. Ağaoğlu İnşaat

79. Şekerbank

80. Honda Türkiye

81. Vestel

82. Türk Pirelli

83. Vestel Beyaz Eşya

84. Casper

85. Banvit

86. HSBC

87. Kütahya Porselen

88. Soyak

89. Marshall Boya

90. KVK Teknoloji

91. Petrol Ofisi

92. Hugo Boss Tekstil

93. Atlasjet

94. Indesit Company

95. Halkbank

96. AXA Sigorta

97. Aygaz

98. BİM

99. Ramsey

100. Shell&Turcas

Kaynak: http://www.farklibirbakis.com/en-guclu-100-sosyal-marka/

Siber suçlular paranızı çalmak için nasıl ustalaşıyor?

Trend Micro'nun yayınladığı infografik'te siber suçluların izlediği yollar ve kazançları yer alıyor

infographic-cybercriminal-underground-tr

Ayrıntılı e-faturalar için ücret alınamayacak!

btkBTK'nın son kararı ile e-faturalardan alınan ücretler artık alınamayacak.

Karar şu şekilde;

Tüketicilerin ödemeleri gereken fatura bedelinin hangi hizmetler karşılığında olduğunu görmesi en temel tüketici hakkı olarak görülmüş ve bu konudaki düzenlemelere önem verilmiştir. Son olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı Kararın işletmecilere tebliği ile birlikte ayrıntılı e-faturanın aboneler tarafından talep edilmesi halinde söz konusu hizmetin ücretsiz olarak sunulması hususunda karar alınmıştır.
 
Bilindiği üzere tüketiciler hâlihazırda elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan tüm işletmecilerin internet sitelerinde yer alan Online İşlem Merkezi’ne giriş yaptıklarında, asgari 3 aylık faturasız hatlar için kullanım detaylarına, faturalı hatlar için ise ayrıntılı fatura bilgilerine ulaşabilmektedirler. Bununla birlikte tüketici tarafından belirtilen iletişim adresine gönderilen ayrıntılı e-faturanın ücretsiz olmasının da tüketici mağduriyetlerinin azalmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
 
Son olarak belirtilmesinde fayda görülen diğer bir husus ise söz konusu uygulamanın, basılı ayrıntılı faturadan e-faturaya geçişi hızlandıracağı ve kağıt tasarrufuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: